گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

دعا


برای مشاهده‌ی فهرست کامل و توضیحات بیشتر اینجا را ببینید.

 

یک افق فریاد من از زندگانی سبزتر

تا کرانی از کرانهای خدا پرواز کرد

غنچه‌ی فریاد من در دشت خاموشی دمید

بر درخت زندگی شب تا سحر لب باز کرد…

قطره‌ای از اشک من در تاری شیرین شب

چشمه‌ای شد مهربان و گونه‌ام را ناز کرد

رقص بیدی با سرود سرد بادی مشکبو

ناله‌ای از نای من را داستان پرداز کرد

چون شکفت از شاخه‌ی غم غنچه‌ای از عشق، لب

یک افق فریاد را در دل طنین انداز کرد

چون تن از دل نغمه‌ی عشقش به گوش جان شنید

در سکوت شب دعا و گریه را دمساز کرد

 

با این شعر در یکی از مسابقات دبیرستانی از طرف مدرسه‌مان شرکت کرده بودم که مقام نیاوردم.

(بهار ۷۴)