گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۴ ساعت: ۱۷:۲۸

* * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۷ ساعت: ۲۰:۵۷

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۱ ساعت: ۲۱:۲۴

* * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۴ ساعت: ۲۰:۵۰

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۲۰:۲۱

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Bozeman...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۶ ساعت: ۱۸:۴۰

* * * * *

Sheldon: My new computer came with Windows 7. Windows 7 is much more user-friendly than Windows Vista. I don't like that. ... Penny: Come on, Sheldon, you can't move. Don't you need to stay in one place so the mother ship can find you when it returns?

"The Big Bang Theory" The Big...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۸ ساعت: ۱۷:۴۱

* * *

"The Big Bang Theory" The Bath...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۳:۱۷

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The Bat Jar...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۸:۵۴

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۵ ساعت: ۲۱:۲۳

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Bad...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۶:۵۱

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۵ ساعت: ۲۰:۵۹

* * * * * * *

"The Big Bang Theory" Pilot (TV...

تاریخ: ۸۹/۱۰/۱۶ ساعت: ۱۹:۳۶

* * *

"The 4400" Pilot (TV episode...

تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۸ ساعت: ۱۰:۱۰

* * * *

مطمئن نیستم دیدنش رو تا آخر ادامه بدم اما برای پر کردن وقت توی دوره‌های بی‌حوصلگی بد به نظر نمی‌رسه!

"Sherlock" Unaired Pilot (TV...

تاریخ: ۹۲/۱۱/۱۱ ساعت: ۱۱:۰۸

* * * * * * * *

جالب اینه که قسمت بعد دقیقاً بازسازی همین قسمته اما با بازی مجدد و ... و البته سطح کیفی ساخت بالاتر

"Sherlock" The Blind Banker (TV...

تاریخ: ۹۲/۱۱/۲۲ ساعت: ۲۰:۳۳

* * * *

خوب! اصلاً در حد قسمت قبلش نبود.

"Sherlock" A Study in Pink (TV...

تاریخ: ۹۲/۱۱/۱۱ ساعت: ۱۱:۰۹

* * * * * * * * *

داستان قسمت صفرم داستان همین قسمته و دیدن دو تا شون با هم تجربۀ خوبیه

"Shaun the Sheep" Mountains Out...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۱ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * *

"Planet Earth" Mountains (2006)

تاریخ: ۸۷/۱۰/۲۷ ساعت: ۱۷:۱۹

* * * * * * * * *

?? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ???????? ??????? ???? ??????? ? ?????? ??? ?????? ??????? ????????? ?? ?????? ????? ??? ? ??????? ??????? ? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?? ???????? ???? ????? ??????? ? ???????? ??? ??? ? ??????? ???? ??????? ?? ????????? ????? ?? ????? ????? BBC Planet Earth Mountains (2006) BBC Planet Earth Mountains (2006) BBC Planet Earth Mountains (2006)

"Planet Earth" Jungles (2006)

تاریخ: ۸۶/۰۷/۱۸ ساعت: ۲۱:۰۸

* * * * * * *

???? ? ????? ??? ????? ????? ????? ?? ?????? ????? ???? ?????? ?? ??? ????? ????? ?? ???? ????? ? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??? ??????? ????? ?? ?? ?? ??? ????? ????? ??? ????? ? ??? ?? ??? ??????????. ??? ?? ??? ???? ?????? ?????!

"Nature's Great Events" The...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۳۱ ساعت: ۱۸:۳۰

* * * * * * * * * *

???? ??? ???? ??? ???? ?? ??????? ???? ?? ????????? ???? ??? ???? ?? ??? ?????? (???????) ? ??? ???? ???? ?? ???? ?????? (????????/????????) ????. ????? ?????? ???? ? ????? ???? ??????? ??? ?????? ????. Nature's Great Events - The Great Flood Nature's Great Events - The Great Flood Nature's Great Events - The Great Flood

"Lost" The Whole Truth (2006)

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۳ ساعت: ۲۰:۰۶

* * * * *

"Lost" The Glass Ballerina (2006)

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۹ ساعت: ۲۰:۳۰

* * * * *

"Lost" Raised by Another (2004)

تاریخ: ۸۷/۰۶/۱۰ ساعت: ۱۹:۱۵

* * * * *

??? ????? ???????

"Lost" Outlaws (2005)

تاریخ: ۸۷/۰۶/۱۵ ساعت: ۱۷:۵۳

* * * * * * * *

?????? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ????? ?????? ? ?? ????? ?? ????? ?????? ? ???? ?? ??? ???????? ??????.

"Lost" Namaste (2009)

تاریخ: ۸۸/۰۱/۱۷ ساعت: ۱۷:۱۹

* * * * * * *

??? ???? ? ?????? ?? ?????? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ?? ????????.

"Lost" Lockdown (2006)

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۳ ساعت: ۲۱:۴۲

* * * * * * *

"Lost" Lighthouse (2010)

تاریخ: ۸۸/۱۲/۰۷ ساعت: ۱۸:۱۱

* * * * *

"Lost" Dave (2006)

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۴ ساعت: ۲۲:۵۹

* * * * * *

"Lost" A Tale of Two Cities (2006)

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۸ ساعت: ۱۷:۳۰

* * * * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.