گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

اردیبهشت ۱۳۸۹

"The IT Crowd" Smoke and Mirrors...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۶

* * * * *

"The IT Crowd" Return of the...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۵

* * * * * * *

"The IT Crowd" Moss and the...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۵

* * * * * *

"The IT Crowd" The Haunting of...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * *

"The IT Crowd" Aunt Irma Visits...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * * * * * *

"The IT Crowd" The Work Outing...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * * * * * *

"The IT Crowd" Calamity Jen (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۲

* * * * * * * *

"The IT Crowd" Fifty-Fifty (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۲

* * * * * *

"The IT Crowd" The Red Door (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۲

* * * * * * *

"The IT Crowd" Yesterday's...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۱

* * * * * * *

"Lost" Across the Sea (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۴ ساعت: ۱۷:۱۶

* * * * * *

Valentine's Day (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۰ ساعت: ۲۱:۱۲

* * * * * * *

"Lost" The Candidate (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۱۷ ساعت: ۲۰:۴۶

* * * * * * * * *

The Hangover (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۱۵ ساعت: ۱۷:۱۹

* * * * *

Transporter 3 (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۰۵ ساعت: ۲۰:۵۳

* *

"Lost" The Last Recruit (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۰۳ ساعت: ۱۰:۱۶

* * * * * * * *

Avatar (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۰۲ ساعت: ۱۹:۰۹

* * * * * * * * *

فروردین ۱۳۸۹

"Lost" Happily Ever After (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۲۸ ساعت: ۱۹:۲۲

* * * * * * * *

"Lost" Everybody Loves Hugo (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۲۸ ساعت: ۱۹:۲۲

* * * * * * * *

The Devil's Advocate (1997)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۲۶ ساعت: ۱۳:۳۰

* * * * * * * *

Zombieland (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۲۰ ساعت: ۱۹:۴۱

* * * * * * *

The Men Who Stare at Goats (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۲۰ ساعت: ۱۶:۴۰

* * * * *

2012 (2009/I)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۲۰ ساعت: ۱۶:۳۷

* * * * * * * *

"Lost" The Package (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۱۹ ساعت: ۲۱:۰۶

* * * * * *

"Lost" Ab Aeterno (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۱۹ ساعت: ۲۰:۰۵

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Out...

تاریخ: ۸۹/۰۱/۱۹ ساعت: ۱۴:۴۸

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Gone...

تاریخ: ۸۹/۰۱/۱۹ ساعت: ۱۴:۳۵

* * * * * * * * *

"Lost" Recon (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۱۸ ساعت: ۱۹:۳۲

* * * * *

اسفند ۱۳۸۸

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۵ ساعت: ۲۱:۰۵

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۲۰:۰۵

* * * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.