گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

مرداد ۱۳۸۹

"The IT Crowd" Reynholm vs...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۱۰ ساعت: ۱۶:۳۶

* *

"Dexter" Morning Comes (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۷:۱۴

* * * * * * * *

"Dexter" That Night, a Forest...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۶:۳۲

* * * * * * *

"Dexter" Dex, Lies, and Videotape...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۰:۵۴

* * * * * * *

"Dexter" The Dark Defender (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۹:۴۵

* * * * * *

"Dexter" See-Through (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۵ ساعت: ۲۱:۱۵

* * * * * * *

Shutter Island (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۵ ساعت: ۱۷:۴۷

* * * * *

"Dexter" An Inconvenient Lie...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۲:۲۲

* * * * * * * *

"The IT Crowd" Bad Boys (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۰:۱۲

* * * * * *

"Dexter" (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۳ ساعت: ۱۸:۰۶

* * * * * * *

"Dexter" It's Alive! (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۱ ساعت: ۱۹:۰۰

* * * * * * * * * *

از صحنهٔ آخر (دست روی قلب) خوشم اومد.

تیر ۱۳۸۹

"Dexter" Born Free (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۶ ساعت: ۲۰:۱۸

* * * * * * * * *

"Dexter" Truth Be Told (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۲۰:۵۹

* * * * * * *

"Dexter" Seeing Red (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۱۳:۰۵

* * * * *

"Dexter" Father Knows Best (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۱۱:۳۹

* * * * *

"Dexter" Shrink Wrap (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۸:۱۲

* * * * *

"Dexter" Circle of Friends (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۴ ساعت: ۲۲:۱۷

* * * * * * *

"The IT Crowd" Jen the Fredo...

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۲ ساعت: ۱۹:۵۱

* * * * * *

خرداد ۱۳۸۹

"Dexter" Dexter (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۳/۱۴ ساعت: ۱۳:۱۲

* * * * * *

"Lost" The End (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۳/۰۷ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * * * * * *

"The IT Crowd" Calendar Geeks...

تاریخ: ۸۹/۰۳/۰۱ ساعت: ۲۰:۲۶

* * * * * *

"The IT Crowd" Friendface (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۳/۰۱ ساعت: ۱۹:۰۰

* * * * * * * *

"Lost" What They Died For (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۳/۰۱ ساعت: ۱۶:۵۰

* * * * * * * *

اردیبهشت ۱۳۸۹

Alice in Wonderland (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۳۰ ساعت: ۱۶:۲۸

* * * * * * * * *

"The IT Crowd" The Speech (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۳۰ ساعت: ۱۶:۲۷

* * * * * * *

"The IT Crowd" Are We Not Men?...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۹ ساعت: ۱۹:۴۸

* * * * * * * *

"The IT Crowd" Tramps Like Us...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۸ ساعت: ۱۸:۰۳

* * * * *

"The IT Crowd" Men Without Women...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۷

* * * *

"The IT Crowd" From Hell (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۷

*

"The IT Crowd" The Dinner Party...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۶

* * * *

List generated by WP Movie Ratings.