گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

آذر ۱۳۸۹

The Other Guys (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۹ ساعت: ۲۰:۰۳

* * * * *

"Dexter" The Big One (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۷ ساعت: ۱۹:۵۱

* * * * * * * *

"Dexter" Hop a Freighter (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۶ ساعت: ۱۷:۳۴

* * * * * * *

Despicable Me (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۸ ساعت: ۲۲:۲۴

* * * * * * * *

"Dexter" In the Beginning (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۷ ساعت: ۲۰:۰۵

* * * * * * * *

"Dexter" Teenage Wasteland (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۶ ساعت: ۲۰:۳۵

* * * * * * * * *

آبان ۱۳۸۹

Good Will Hunting (1997) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۸ ساعت: ۲۰:۴۳

* * * * * *

Slither (2006) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۷ ساعت: ۱۸:۲۸

* *

از این فیلمای حال به هم زنه، فکر کنم مروری توی پنج دقیقه نگاش کردم. توصیه نمیشه!

"Dexter" Take It! (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۵ ساعت: ۲۰:۵۸

* * * * * * *

Sherlock Holmes (2009) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۱ ساعت: ۱۴:۰۴

* * * * * * * * *

"Dexter" Circle Us (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۸ ساعت: ۲۱:۱۹

* * * * * * * *

"The Office" Health Care (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۴ ساعت: ۱۶:۲۳

* * * * *

Inception (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۴ ساعت: ۱۶:۰۵

* * * * * * *

"The Office" Diversity Day (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۴ ساعت: ۹:۵۵

* * * * *

"The Office" Pilot (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۳ ساعت: ۱۷:۲۹

* * * * * * *

"Dexter" Everything Is...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۲ ساعت: ۱۹:۰۶

* * * * * * *

She's Out of My League (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۹ ساعت: ۲۰:۰۴

* * * * * *

The Book of Eli (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۸ ساعت: ۱۸:۴۹

* * * * * *

The Book of Eli (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۸ ساعت: ۱۸:۴۹

* * * * * *

Salt (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۸ ساعت: ۱۸:۴۹

* * * * * *

"Dexter" First Blood (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۴ ساعت: ۱۹:۰۸

* * * * * * *

How to Train Your Dragon (2010) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۱ ساعت: ۲۱:۰۵

* * * * * * * *

مهر ۱۳۸۹

"Dexter" Beauty and the Beast (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۸ ساعت: ۱۹:۴۲

* * * * * * * *

"True Blood" Strange Love (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۷ ساعت: ۲۰:۰۵

* * *

"Dexter" Practically Perfect (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۱ ساعت: ۲۱:۰۶

* * * * * * *

Bangkok Dangerous (2008) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۰ ساعت: ۱۹:۲۵

* * *

50 First Dates (2004) - IMDb

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۹ ساعت: ۱۹:۰۷

* *

"Dexter" Hello Bandit (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۴ ساعت: ۲۱:۵۱

* * * * * * * * * *

"Dexter" My Bad (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۲ ساعت: ۱۸:۰۰

* * * * * * * * *

اتفاقاً مناسبه روز وفاته ;)

"Dexter" The Getaway (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۰ ساعت: ۱۸:۳۱

* * *

List generated by WP Movie Ratings.