گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

مرداد ۱۳۸۸

"Shaun the Sheep" Tidy Up (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۹:۱۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" The...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۸:۵۳

* * * * *

"Kitchen Confidential" Dinner...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۸:۵۳

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Sheepwalking...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۸:۵۲

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Save the Tree...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۰:۱۶

* * * * * * * *

"Shaun the Sheep" Shaun the...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۰:۱۶

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Tooth Fairy...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۰:۱۵

* * * * *

"Kitchen Confidential" Aftermath...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۱۷:۲۱

* * * * *

"Kitchen Confidential" Exile on...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۳ ساعت: ۱۸:۵۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Camping Chaos...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۳ ساعت: ۱۸:۲۵

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Bitzer Puts His...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۷

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Heavy Metal...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۷

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Sheep on the...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۶

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Washday (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۶

* * * * * * * *

"Shaun the Sheep" Hiccups (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۷:۳۸

* * * * * *

این قسمتش برای بچه‌ها مناسب نیست!

"Shaun the Sheep" Troublesome...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۷:۳۷

* * * * *

تیر ۱۳۸۸

"Shaun the Sheep" Things That Go...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۱ ساعت: ۲۰:۵۱

* * * * *

"Shaun the Sheep" Who's the...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۱ ساعت: ۲۰:۵۰

* * * * *

منظورش Mommy ه!

"Shaun the Sheep" Mountains Out...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۱ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Fetching (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۲۰:۵۹

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Fleeced (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Shaun Shoots...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Big Top Timmy...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Buzz Off Bees...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۱۸:۵۴

* * * * *

"Shaun the Sheep" Little Sheep of...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۱۸:۴۳

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Saturday Night...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۹ ساعت: ۲۰:۵۰

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" The Kite (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۹ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" The Bull (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۹ ساعت: ۹:۲۷

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Mower Mouth...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۸ ساعت: ۱۹:۱۰

* * * * * * * *

"Shaun the Sheep" Take Away (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۸ ساعت: ۱۶:۴۸

* * * * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.