فعاليتها

توضيح:

   به لحاظ محدوديتهای موجود در سايتهای رايگان شرکت نت فرمز امکان دريافت يکپارچه فايلهای با اندازه بيش از ۲۵۶ کيلوبايت از اين سايتها وجود ندارد. لذا برنامه مزبور به کتابخانه های مجزّا تقسيم بندی شده و به صورت حاضر در دسترس قرار گرفته ست. در ضمن لازم است اشاره شود که برنامه ها با استفاده از ويژوال سی ++ ويرايش ۶ نوشته و کامپايل شده اند.
   برای کامپايل درست برنامه ها فايلهای GuiLib.zip (کتابخانه شامل چند کلاس استفاده شده در رابط کاربری برنامه، اندازه=۶۸کيلوبايت)، HSoundLib.zip (کتابخانه پردازش صدا، اندازه=۲۸کيلوبايت)، HSpeakerIDLib.zip (کتابخانه تشخيص گوينده، اندازه=۵۲کيلوبايت) ،UsrMngr.zip (برنامه مديريّت کاربران، اندازه=۱۲۴کيلوبايت) و SpeakerID.zip (برنامه تشخيص کاربران، اندازه=۶۴کيلوبايت) را دريافت و همه را در يک دايرکتوری و در زيردايرکتوريهايی با نامهای داده شده استخراج کنيد. سپس فايل LIB.zip (فايل کتابخانه استفاده شده که توسط جيالانگ هی نوشته شده، اندازه=۲۴۰کيلوبايت) را نيز دريافت و آن را پس از استخراج در زيردايرکتوری با نام LIB در دايرکتوری HSpeakerIDLib کپی نماييد. با باز کردن پروژه های UsrMngr\SpeakerID.dsw و SpeakerID\SpeakerID.dsw به ترتيب به برنامه های مدير ثبت کاربران و تشخيص کاربران دست خواهيد يافت. برای مشاهده درست کار برنامه ها می بايست هر دو فايل اجرايی نهايی در يک دايرکتوری قرار گيرند.
   از شکل زير می توانيد برای آرايش درست کتابخانه ها و برنامه ها کمک بگيريد: