سلام فعاليتها علاقمنديها هديه ها لينکها

سايتهای پراستفاده

موتور جستجو

http://www.google.com/intl/fa

پست الکترونيکی

http://www.mail.com

موتور جستجو

http://www.alltheweb.com

موتور جستجو

http://www.webcrawler.com

موتور جستجو

http://www.altavista.com


سايتهای دوستان

آقای محرّم منصوری‌زاده

http://www.geocities.com/...


نيازهای فارسی‌زبانان

پارسيک (موتور جستجوی فارسی)

http://www.parseek.com

پارس ايميل (پست الکترونيکی فارسی)

http://www.parsimail.com

هشت (فهرست وب فارسی)

http://www.hasht.com

ايران دايجست (فهرست وب ايرانی)

http://www.iranweblist.com

ايرانهو (فهرست وب فارسی)

http://www.iranhoo.com

برنارايانه (امکانات فارسی‌نويسی برای ويندوز)

http://www.bornaray.com

يک ويرايشگر يونيکد فارسی آنلاين

http://dahi.us/editor/

تنظيم صفحه‌کليد فارسی برای ويندوز ۲۰۰۰

http://www.farsiweb.info/...

نکات لازم برای فارسی‌نويسی در ويندوز ۲۰۰۰

http://students.washington.edu/...

مبدّل پرونده‌های متنی با کدپيجهای مختلف

http://www.itrc.ac.ir/...

غلطياب املايی فارسی برای مايکروسافت و٬رد

http://www.pariansoft.com/...


دربارۀ ايران

مقالات دکتر ايرج بشيری

http://www.angelfire.com/...

دربارۀ زبانها و خطوط ايرانی

http://iranianlanguages.com


برنامه‌نويسی سيستم و ...

برنامه‌نويسی ويندوز، خانوادۀ NET. و...

http://www.codeproject.com

برنامه‌نويسی ويندوز و ...

http://www.mindcracker.com

برنامه‌نويسی ويندوز و ...

http://www.programmers...

برنامه‌نويسی ويندوز و ...

http://www.programers...

برنامه‌نويسی ويژوال سی (سايت شخصی)

http://www.naughter.com

نرم‌افزارهای کدباز

http://www.sourceforge.net

برنامه‌ها و آموزه‌های مرتبط با پردازش سيگنال

http://www.relisoft.com


طرّاحی و برنامه‌نويسی برای وب

مدرسه وب (آموزش طرّاحی وب به فارسی)

http://www.khaterat.com/www/

زبان پــِرل برای ويندوز

http://www.activestate.com

مجموعه‌ای از اسکريپتهای رايگان پــِرل

http://www.scriptarchive.com

مجموعه‌ای از اسکريپتهای رايگان سی.جی.آی

http://www.cgi-resources.com

برنامه‌های سودمند برای طرّاحی وب

http://www.boutell.com


سايتهای جالب مبتنی بر فلَش

طرّاح گرافيک (جسپر بنتزن)

http://www.anovadesign.com

شرکت طراح وب

http://www.2advanced.com

يک مجموعه‌ی جالب از بازيهای کامپيوتری و ...

http://www.ferryhalim.com/orisinal


بدلخواه‌سازی محيط ويندوز و نرم‌افزارهای مختلف

پوسته، تصوير پس‌زمينه و...

http://www.customize.org

پوسته، تصوير پس‌زمينه و...

http://www.deskmod.com

پوسته، تصوير پس‌زمينه و...

http://www.deviantart.com


شرکتهای ميزبان وب (رايگان)

دسترسی اف.تی.پی، سی.جی.آی(پرل) و...

http://www.netfirms.com

سی.جی.آی، ۵۰ مگابايت فضا و...

http://www.hypermart.net

۲۰مگابايت فضا و ...

http://www.focusindia.com


تشخيص صحبت - تشخيص گوينده (پروژۀ پايانی من)

کتابخانه‌ای برای (برنامه‌نويسی) پردازش صحبت

http://tiger.la.asu.edu/...

روشهای طرّاحی سيستمهای تشخيص گوينده (مقاله)

http://www.iis.ee.ic.ac.uk/...

يک کتاب رايگان پردازش سيگنال ديجيتال

http://www.dspguide.com

تحليل صحبت (جزوۀ آموزشی تونی رابينسون)

http://svr-www.eng.cam.ac.uk/...

فناوريهای مرتبط با زبانهای طبيعی (مجموعه مقاله)

http://cslu.cse.ogi.edu/...

فهرست الگوريتمهای کامپيوتری برای تشخيص صحبت

http://directory.google.com/...

فهرست الگوريتمهای کامپيوتری برای تشخيص صحبت

http://dmoz.org/...

مجموعه‌ای از منابع مفيد دربارۀ پردازش صحبت

http://www.isip.msstate.edu/...

آشنايی با تشخيص صحبت و تشخيص گوينده (مقاله)

http://grok.ecn.uiowa.edu/...

فهرستی از مراجعِ پردازش صحبت

http://www.apl.jhu.edu/...

دربارۀ تشخيص گوينده (قسمتی از يک مجموعه مقاله)

http://www.ics.mq.edu.au/...

مجموعه مقاله دربارۀ تشخيص گوينده

http://www.limsi.fr/...

فهرستی از منابعِ تشخيص گوينده

http://www.apl.jhu.edu/...

يک برنامه کامپيوتری (کد باز) تشخيص گوينده

http://cs.joensuu.fi/...

نرم‌افزار تجاری تشخيص گوينده (دموی رايگان)

http://www.anovea.com

نرم‌افزار تجاری تشخيص گوينده (دموی رايگان)

http://www.spiritcorp.com

تشخيص صحبت، تشخيص گوينده و درک زبانهای طبيعی

http://www.jmarkowitz.com

آموزه‌های جالب دربارۀ آواشناسی (آکوستيک) موسيقی

http://www.phys.unsw.edu.au/...


متفرّقه

يکی از دائرة‌المعارفهای تحت وب

http://www.encyclopedia.com

ماهنامه دنيای کامپيوتر و ارتباطات (فارسی)

http://www.ccwmagazine.com

نرم‌افزارهای رايگان، نسخه‌های آزمايشی و ...

http://www.download.com

"سردبير : خودم"

http://i.hoder.com

بخش فارسی سايت بی.بی.سی

http://www.bbc.co.uk/...

فهرستی از سايتهای ديدنی

http://www.coolhomepages.com

سايت شخصی لينوس تروالدز

http://www.cs.helsinki.fi/...

فشرده‌ساز 7z

http://www.7-zip.org

دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir