سلام فعاليتها علاقمنديها هديه ها لينکها

پوسته‌ها

   اين بخش دربردارنده‌ی تعدادی پوسته برای وينمپ و جت‌اوديوست که من به عنوان سرگرمی آنها را درست کرده‌ام. برای دستيابی به آنها به اين صفحه مراجعه کنيد.

برنامه‌ها

   در اين صفحه می توانيد به برنامه‌های نوشته شده توسط من و شرح مختصری در مورد آنها دست پيدا کنيد.