هديه‌ها

تصوير سی دی

   اين برنامه فهرست فايلهای موجود بر روی سی دی را برای استفاده بعدی روی هارد به صورت فايل ذخيره می کند به گونه ای که بتوان بدون نياز به قرار دادن سی دی در درايو بر روی فايلهای آن اعمالی همچون جستجو و مشاهده ويژگيها را انجام داد. به هر حال به لحاظ آن که اين برنامه برای استفاده شخصی نوشته شده در مورد امکانات و نحوه عملکرد آن سختگيری چندانی نشده است. در هر صورت اميدوارم اين برنامه بتواند برای دريافت کنندگان آن هم قابل استفاده باشد. برای دريافت آن روی تصوير برنامه کليک کنيد (اندازه‌ فايل = ۶۶ کيلوبايت).

تصوير برنامه