گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

‎@hrmoh

۹۴/۰۷/۱۷

اینجا که خبری نیست. شاید آنجا بشود.

hhttps://telegram.me/hrmoh

نوشته شده در ساعت ۹:۱۵

عمر دو بایست در این روزگار …

۹۳/۱۱/۲۴

احتمالاً «تا به یکی» ایمیلهایش را بخواند و «با دگری» یکی یکی پاسخشان دهد.

با این حال به نظر من مشکل اصلی خود «مرد خردمند هنرپیشه» است که نتوانسته خودش را با محدودیتهای محیطی تطبیق بدهد. ایده‌آل گرایی افراطی عموماً مانع پیشرفت است!

نوشته شده در ساعت ۱۲:۲۸